KininaruArt.com Home [ Artists / Museums ] > KINKI Art Exhibitions Schedule Art Blog

Himeji City Museum of Art : Information & Collection

jp  Japanese
  Information : Artists List of Collection & Map

LINKS:    WEBSITE     Wikipedia /jp

Address:    68-25 Honcho, Himeji

Nihonga Artists
Japanese Oil Painting Artists
World Painting Artists
Sakai Hoitsu

Hishida Shunso
Ikeda Yoson
Matsuoka Eikyu
Murakami Kagaku
Ono Chikkyo
Uemura Shoen
Yamaguchi Kayo
Foujita Tsuguharu
Hayashi Takeshi
Koiso Ryohei
Shimizu Toshi
Shirataki Ikunosuke
Suda Kunitaro
Yoshihara Jiro
Wada Sanzo

View Larger Map