KininaruArt.com Home [ Artists / Museums ] > KYUSHU Art Exhibitions Schedule Art Blog

Ishibashi Fundation Ishibashi Museum of Art : Information & Collection

Japanese  Japanese
  Information : Artists List of Collection & Map

LINKS:    WEBSITE     Wikipedia/ jp

Address:    1015, Nonaka-machi, Kurume-shi, Fukuoka 839-0862

Nihonga Artists
Japanese Oil Painting Artists
Sakai Hoitsu
Tawaraya Sotasu

Fudeya Tokan
Hirafuku Hyakusui
Imamura Shiko
Katayama Nanpu
Kawabata Ryushi
Kawai Gyokudo
Kobayashi Kokei
Kondo Koichiro
Maeda Seison
Ota Chouu
Takeuchi Seiho
Tokuoka Shinsen
Tomita Keisen
Uemura Shoko
Yamaguchi Hoshun
Yokoyama Taikan
Aoki Shigeru
Asai Chu
Foujita Tsuguharu
Fujishima Takeji
Hasegawa Toshiyuki
Hirano Ryo
Ishii Hakutei
Kishida Ryusei
Koga Harue
Koide Narashige
Kojima Zenzaburo
Kosugi Misei ( Hoan )
Kuroda Seiki
Okada Saburosuke
Saeki Yuzo
Sakamoto Hanjiro
Suda Kunitaro
Yamaguchi Takeo
Yasui Sotaro
Wada Eisaku

View Larger Map