KininaruArt.com Home [ Artists / Museums ] > KYUSHU Art Exhibitions Schedule Art Blog

Iwasaki Art Museum : Information & Collection

Japanese  Japanese
  Information : Artists List of Collection & Map

LINKS:    WEBSITE    

Address:    3755, 12-Cho, Ibusuki-City, Kagashima

Nihonga Artists
Japanese Oil Painting Artists
World Painting Artists
Kawai Gyokudo
Maeda Seison
Sakai Sanryo
Takeuchi Seiho
Yokoyama Taikan
Foujita Tsuguharu
Fujishima Takeji
Kuroda Seiki
Miyamoto Saburo
Nakagawa Kigen
Okada Kenzo
Togo Seiji
Umehara Ryuzaburo
Wada Eisaku

View Larger Map