KininaruArt.com Home [ Artists / Museums ] > CHUBU Art Exhibitions Schedule Art Blog

Uehara Museum of Modern Art : Information & Collection

Japanese  Japanese
  Information : Artists List of Collection & Map

LINKS:    WEBSITE    

Address:    341 Utogane, Shimoda City, Shizuoka

Nihonga Artists
Japanese Oil Painting Artists
World Painting Artists
Domoto Insho
Higashiyama Kaii
Ito Shinsui
Kaburaki Kiyokata
Katayama Nanpu
Kawai Gyokudo
Kobayashi Kokei
Maeda Seison
Nakamura Gakuryo
Ogura Yuki
Okumura Togyu
Sugiyama Yasushi
Takayama Tatsuo
Yamaguchi Hoshun
Yamaguchi Kayo
Yoshioka Kenji
Chokai Seiji
Fujishima Takeji
Koiso Ryohei
Oka Shikanosuke
Okada Kenzo
Suda Kunitaro
Umehara Ryuzaburo
Yasui Sotaro

View Larger Map