KininaruArt.com Home [ Artists / Museums ] > CHUGOKU Art Exhibitions Schedule Art Blog

Ohara Museum of Art : Information & Collection

Japanese  Japanese
  Information : Artists List of Collection & Map

LINKS:    WEBSITE     Wikipedia     Google Art Project

Address:    1-1-15 Chuo Kurashiki city, Okayama

Japanese Oil Painting Artists
World Painting Artists
Aoki Shigeru
Asai Chu
Chokai Seiji
Foujita Tsuguharu
Fujishima Takeji
Hayashi Takeshi
Kishida Ryusei
Koga Harue
Koide Narashige
Kojima Zenzaburo
Kumagai Morikazu
Kuniyoshi Yasuo
Matsumoto Shunsuke
Nakamura Tsune
Okada Saburosuke
Saeki Yuzo
Saito Yoshisige
Sakamoto Hanjiro
Sekine Shoji
Suda Kunitaro
Umehara Ryuzaburo
Yamaguchi Takeo
Yasui Sotaro
Yorozu Tetsugoro
Yoshihara Jiro

View Larger Map