KininaruArt.com Home [ Artists / Museums ] > KANTO Art Exhibitions Schedule Art Blog

The Museum of Modern Art, Gunma : Information & Collection

Japanese  Japanese
  Information : Artists List of Collection & Map

LINKS:    WEBSITE     Wikipedia /jp

Address:    Gunma no Mori, 992-1 Watanuki Takasaki, Gunma

Nihonga Artists
Japanese Oil Painting Artists
World Painting Artists
Foujita Tsuguharu
Fukuzawa Ichiro
Hasegawa Toshiyuki
Kishida Ryusei
Nakagawa Kazumasa
Okada Kenzo
Okada Saburosuke
Saeki Yuzo
Shirataki Ikunosuke
Suda Kunitaro
Ushijima Noriyuki
Yamaguchi Kaoru
Yasui Sotaro
Wakita Kazu

View Larger Map