KininaruArt.com Home [ Artists / Museums ] > KINKI Art Exhibitions Schedule Art Blog

Kyoto Municipal Museum of Art : Information & Collection

Japanese  Japanese
  Information : Artists List of Collection & Map

LINKS:    WEBSITE     Wikipedia

Address:    Okazaki Park, Sakyo-ku, Kyoto

Nihonga Artists
Japanese Oil Painting Artists
Akino Fuku
Domoto Insho
Fukuda Heihachiro
Hashimoto Meiji
Ikeda Yoson
Kainosho Tadaoto
Kanashima Keika
Katsuda Tetsu
Kawasaki Shoko
Kikuchi Keigetsu
Kitano Tsunetomi
Kitazawa Eigetsu
Kobayashi Kahaku
Kondo Koichiro
Maeda Seison
Mikami Makoto
Murakami Kagaku
Nakamura Daizaburo
Nishimura Goun
Ono Chikkyo
Ota Chouu
Shindo Reimei
Takeuchi Seiho
Tokuoka Shinsen
Tomita Keisen
Tsuchida Bakusen
Uda Tekison
Uemura Shoen
Uemura Shoko
Yamaguchi Kayo
Asai Chu
Fujishima Takeji
Kinoshita Takanori
Kitawaki Noboru
Koiso Ryohei
Koito Gentaro
Mio Kozo
Minami Kunzo
Nakazawa Hiromitu
Okada Saburosuke
Satomi Katsuzo
Suda Kunitaro
Umehara Ryuzaburo
Yasui Sotaro
Wada Sanzo
Wakita Kazu

View Larger Map