KininaruArt.com Home [ Artists / Museums ] > KYUSHU Art Exhibitions Schedule Art Blog

Kitakyushu Municipal Museum of Art : Information & Collection

jp  Japanese
  Information : Artists List of Collection & Map

LINKS:    WEBSITE     Wikipedia

Address:    21-1 Nishi Sayagatani-cho, Tobata-ku, Kitakyushu

Nihonga Artists
Japanese Oil Painting Artists
World Painting Artists
Higashiyama Kaii
Katayama Nanpu
Arakawa Shusaku
Chokai Seiji
Hayashi Takeshi
Hirano Ryo
Katsura Yuki
Kishida Ryusei
Koga Harue
Koide Narashige
Kojima Zenzaburo
Matsumoto Shunsuke
Murai Masanari
Noda Hideo
Saito Yoshisige
Sakamoto Hanjiro
Satomi Katsuzo
Ujiyama Teppei
Umehara Ryuzaburo
Yamaguchi Takeo
Yorozu Tetsugoro

View Larger Map