KininaruArt.com Home [ Artists / Museums ] > TOKYO Art Exhibitions Schedule Art Blog

Fuchu Art Museum : Information & Collection

Japanese  Japanese
  Information : Artists List of Collection & Map

LINKS:    WEBSITE     Wikipedia /jp

Address:    Sengen-cho 1-3, Fuchu-shi, Tokyo

Japanese Oil Painting Artists
Aimitsu
Aoki Shigeru
Aso Saburo
Chokai Seiji
Fujishima Takeji
Hasegawa Toshiyuki
Ishii Hakutei
Katsura Yuki
Kawamura Kiyoo
Kitawaki Noboru
Koga Harue
Koito Gentaro
Kojima Zenzaburo
Kumagai Morikazu
Kuniyoshi Yasuo
Kuroda Seiki
Matsumoto Shunsuke
Migishi Kotaro
Murai Masanari
Nakamura Fusetsu
Nakazawa Hiromitu
Satomi Katsuzo
Shimizu Toshi
Suda Kunitaro
Ushijima Noriyuki
Umehara Ryuzaburo
Yamaguchi Kaoru
Yamaguchi Takeo
Yasui Sotaro
Yorozu Tetsugoro
Yoshihara Jiro
Wada Sanzo
Wakita Kazu

View Larger Map