KininaruArt.com Home [ Artists / Museums ] > TOKYO Art Exhibitions Schedule Art Blog

Meguro Museum of Art, Tokyo : Information & Collection

jp  Japanese
  Information : Artists List of Collection & Map

LINKS:    WEBSITE     Wikipedia

Address:    2-4-36 Meguro, Meguro-ku, Tokyo

Japanese Oil Painting Artists
Arakawa Shusaku
Foujita Tsuguharu
Fukuzawa Ichiro
Kawamura Kiyoo
Kinoshita Takanori
Kojima Zenzaburo
Kuniyoshi Yasuo
Minami Kunzo
Murai Masanari
Noda Hideo
Okada Kenzo
Okada Saburosuke
Sakamoto Hanjiro
Satomi Katsuzo
Shimizu Toshi
Yamaguchi Kaoru
Yasui Sotaro

View Larger Map