KininaruArt.com Home [ Artists / Museums ] > TOUHOKU Art Exhibitions Schedule Art Blog

The Miyagi Museum of Art : Information & Collection

jp  Japanese
  Information : Artists List of Collection & Map

LINKS:    WEBSITE     Wikipedia /jp

Address:    34-1 Kawauchi-Motohasekura, Aoba-ku, Sendai

Nihonga Artists
Japanese Oil Painting Artists
World Painting Artists
Hayami Gyoshu
Hirafuku Hyakusui
Kobayashi Kokei
Ota Chouu
Takehisa Yumeji
Tomita Keisen
Yasuda Yukihiko
Aimitsu
Arakawa Shusaku
Chokai Seiji
Hasegawa Toshiyuki
Katsura Yuki
Kishida Ryusei
Matsumoto Shunsuke
Migishi Kotaro
Murai Masanari
Nakamura Tsune
Saito Yoshisige
Shimizu Toshi
Takahashi Yuichi
Takamatsu Jiro
Togo Seiji
Yamaguchi Takeo
Yasui Sotaro
Yorozu Tetsugoro
Yoshihara Jiro

View Larger Map