KininaruArt.com Home [ Artists / Museums ] > ASIA/others Art Exhibitions Schedule Art Blog

National Museum of Korea : Information & Collection

Japanese  Japanese
  Information : Artists List of Collection & Map

LINKS:    WEBSITE     Wikipedia

Address:    Seobinggo-ro 137, Yongsan-gu, Seoul, South Korea 140-797

Nihonga Artists
Japanese Oil Painting Artists
Domoto Insho
Fudeya Tokan
Hirafuku Hyakusui
Ito Shinsui
Kaburaki Kiyokata
Katayama Nanpu
Kawai Gyokudo
Kawasaki Shoko
Maeda Seison
Nakamura Daizaburo
Tsuchida Bakusen
Yamakawa Shuho
Yokoyama Taikan
Koiso Ryohei
Wada Sanzo

View Larger Map