Home   >   Japan   >   Tokyo   >   Idemitsu Museum of Arts
logo KininaruArt.com

Idemitsu Museum of Arts


WebSite,     Wikipedia
Address:    9th Floor, Teigeki Bldg., 3-1-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo,

jp  Japanese    - Collection -

Nihonga Artists
Oil Painting Artists
Hasegawa Tohaku
Kano Tan'yĆ»
Katsushika Hokusai
Tawaraya SotasuHigashiyama Kaii
Kosugi Misei ( Hoan )
Kosugi Misei ( Hoan )
Saeki Yuzo
Sakamoto Hanjiro
Wada Sanzo
for Tourist
  JNTO : Ginza/Nihonbashi Area
  JR East : Tokyo Sightseeing
  Tokyo Subway Map
  Expedia : Tokyo Hotels