KininaruArt.com Home [ Artists / Museums ] Nihonga Artists World Artists Art Exhibitions Art Blog

Japanese Oil Painting Artists

 Japanese
A    Aoki Shigeru    Arakawa Shusaku    Asai Chu    Aso Saburo
C    Chokai Seiji
F    Foujita Tsuguharu    Fujishima Takeji    Fukuzawa Ichiro
H    Hasegawa Toshiyuki    Hirano Ryo
K    Katsura Yuki    Kawamura Kiyoo    Kishida Ryusei    Koga Harue
   Koide Narashige    Koiso Ryohei    Kojima Zenzaburo    Kosugi Misei ( Hoan )
   Kumagai Morikazu    Kuniyoshi Yasuo    Kuroda Seiki   
M    Matsumoto Shunsuke    Migishi Kotaro    Mio Kozo    Miyamoto Saburo
   Murai Masanari
N    Nakagawa Kazumasa    Nakamura Fusetsu    Nakamura Tsune    Noda Hideo
O    Oka Shikanosuke    Okada Kenzo    Okada Saburosuke
S    Saeki Yuzo    Saito Yoshisige    Sakamoto Hanjiro    Suda Kunitaro
T    Takahashi Yuichi    Takamatsu Jiro    Togo Seiji
U    Ushijima Noriyuki    Umehara Ryuzaburo
Y    Yamaguchi Kaoru    Yamaguchi Takeo    Yasui Sotaro    Yorozu Tetsugoro
   Yoshihara Jiro
W    Wakita Kazu