KininaruArt.com Home [ Artists / Museums ] Japanese Artists ( Oil ) World Artists Art Exhibitions Art Blog

Nihonga ( Japanese Style Paintings ) Artists

  Japanese
  Old Masters
   Hasegawa Tohaku    Ito Jakuchu    Kano Tan'yû    Katsushika Hokusai
   Ogata Korin    Sakai Hoitsu    Tawaraya Sotasu
  Modern Nihonga
A    Akino Fuku    Arai Hirokata
D    Domoto Insho
F    Fukuda Heihachiro
H    Hashimoto Gaho    Hashimoto Meiji    Hayami Gyoshu    Higashiyama Kaii
   Hishida Shunso
I    Ikeda Yoson    Imamura Shiko    Ito Shinsui
K    Kaburaki Kiyokata    Kainosho Tadaoto    Kamisaka Sekka    Kanashima Keika
   Kano Hogai    Kayama Matazo
   Kikkawa Reika    Kikuchi Keigetsu    Kitano Tsunetomi    Kimura Buzan
   Kobayashi Kokei    Kondo Koichiro
M    Maeda Seison    Matsuoka Eikyu    Mikami Makoto    Morita Kohei
   Moriya Tadashi    Murakami Kagaku
N    Nagano Sofu    Nakamura Gakuryo    Nakamura Daizaburo    Nakamura Teii
O    Ogura Yuki    Okumura Togyu    Omoda Seiju    Ota Chouu
S    Shimomura Kanzan    Sugiyama Yasushi
T    Takayama Tatsuo    Takehisa Yumeji    Takeuchi Seiho    Tokuoka Shinsen
   Tsuchida Bakusen
U    Uemura Shoen
Y    Yamaguchi Hoshun    Yamaguchi Kayo    Yamakawa Shuho    Yamamoto Kyujin
   Yasuda Yukihiko    Yokoyama Misao    Yokoyama Taikan