Home   >   Japan   >   Chubu   >   Furukawa Art Museum
logo KininaruArt.com

Furukawa Art Museum


WebSite     Wikipedia /jp
Address:    2-50 Ikeshita-cho, Chikusa-ku, Nagoya

jp  Japanese    - Collection -

Nihonga Artists
Oil Painting Artists
Domoto Insho
Ikeda Yoson
Ito Shinsui
Kaburaki Kiyokata
Katayama Nanpu
Kawai Gyokudo
Kosugi Misei ( Hoan )
Maeda Seison
Morita Kohei
Nakamura Gakuryo
Nishimura Goun
Ogura Yuki
Okumura Togyu
Ono Chikkyo
Sugiyama Yasushi
Takayama Tatsuo
Takeuchi Seiho
Tokuoka Shinsen
Tomita Keisen
Uda Tekison
Uemura Shoen
Uemura Shoko
Chokai Seiji
Hayashi Takeshi
Nakagawa Kazumasa
Ushijima Noriyuki
Wada Eisaku
Wakita Kazu
for Tourist
  JNTO : Central Nagoya