Home   >   Japan   >   Chubu   >   Meito Art Museum
logo KininaruArt.com

Meito Art Museum


WebSite,     Wikipedia /jp
Address:    301 Irigaike, Nagakute, Aichi

jp  Japanese    - Collection -

Nihonga Artists
Domoto Insho
Ikeda Yoson
Ito Shinsui
Iwahashi Eien
Maeda Seison
Moriya Tadashi
Murakami Kagaku
Nishimura Goun
Ogura Yuki
Okumura Togyu
Ono Chikkyo
Sakai Sanryo
Shimomura Kanzan
Sugiyama Yasushi
Takayama Tatsuo
Tokuoka Shinsen
Tomita Keisen
Tsuchida Bakusen
for Tourist
  JNTO : Central Nagoya