KininaruArt.com Home [ Artists / Museums ] > KANTO Art Exhibitions Schedule Art Blog

The Museum of Modern Art, Saitama : Information & Collection

Japanese  Japanese
  Information : Artists List of Collection & Map

LINKS:    WEBSITE     Twitter     Wikipedia /jp

Address:    9-30-1, Tokiwa, Urawa-ku, Saitama, Saitama

Nihonga Artists
Japanese Oil Painting Artists
World Painting Artists
Hashimoto Gaho
Hayami Gyoshu
Hishida Shunso
Imamura Shiko
Ito Shinsui
Kaburaki Kiyokata
Kano Hogai
Kawai Gyokudo
Kikkawa Reika
Omoda Seiju
Tsuchida Bakusen
Yokoyama Taikan
Arakawa Shusaku
Foujita Tsuguharu
Kishida Ryusei
Koga Harue
Kumagai Morikazu
Mio Kozo
Noguchi Yataro
Saeki Yuzo
Wakita Kazu

View Larger Map