Home   >   Japan   >   Kanto   >   Yokohama Museum of Art
logo KininaruArt.com

Yokohama Museum of Art


WebSite,     Wikipedia
Address:    3-4-1, Minato-Mirai Yokohama Kanagawa

Japanese  Japanese    - Collection -

Nihonga Artists
Oil Painting Artists
World Painting Artists
Arai Hirokata
Imamura Shiko
Iwahashi Eien
Maeda Seison
Morita Kohei
Moriya Tadashi
Nakamura Gakuryo
Ogura Yuki
Omoda Seiju
Ono Chikkyo
Ota Chouu
Tomitori Fudo
Arakawa Shusaku
Foujita Tsuguharu
Fukuzawa Ichiro
Kinoshita Takanori
Kishida Ryusei
Kitawaki Noboru
Kokuryo Tsunero
Noda Hideo
Oka Shikanosuke
Okada Kenzo
Okada Saburosuke
Saeki Yuzo
Saito Yoshisige
Satomi Katsuzo
Shimizu Toshi
Takahashi Yuichi
Yamaguchi Takeo
for Tourist
  JNTO : Minato Mirai District 21 Area