KininaruArt.com Home [ Artists / Museums ] > SHINETSU Art Exhibitions Schedule Art Blog

Nagano Prefectual Shinano Art Museum : Information & Collection

jp  Japanese
  Information : Artists List of Collection & Map

LINKS:    WEBSITE     Wikipedia /jp

Address:    1-4-4 Hakoshimizu (East of Zenkoji Temple), Nagano

Nihonga Artists
Japanese Oil Painting Artists
Fujishima Takeji
Ishii Hakutei
Koito Gentaro
Minami Kunzo
Okada Saburosuke
Shirataki Ikunosuke
Tamura Kazuo
Umehara Ryuzaburo
Yasui Sotaro

View Larger Map