KininaruArt.com Home [ Artists / Museums ] > SHINETSU Art Exhibitions Schedule Art Blog

Yamanashi Prefectural Museum of Art : Information & Collection

jp  Japanese
  Information : Artists List of Collection & Map

LINKS:    WEBSITE     Wikipedia /jp

Address:    1-4-27 Kugawa, Kofu, Yamanashi

Nihonga Artists
Japanese Oil Painting Artists
World Painting Artists
Kakurai Kazuo
Kawasaki Shoko
Kondo Koichiro
Yokoyama Taikan
Foujita Tsuguharu
Fukuzawa Ichiro
Koiso Ryohei
Satomi Katsuzo
Umehara Ryuzaburo

View Larger Map