Home   >   Japan   >   Tokyo   >   Itabashi Art Museum
logo KininaruArt.com

Itabashi Art Museum


WebSite,     Wikipedia /jp
Address:    5-34-27 Akatsuka, Itabashi-ku, Tokyo

jp  Japanese    - Collection -

Nihonga Artists
Oil Painting Artists
Aso Saburo
Fukuzawa Ichiro
Hasegawa Toshiyuki
Hayashi Takeshi
Katsura Yuki
Koito Gentaro
Nakagawa Kazumasa
Nakagawa Kigen
Satomi Katsuzo
Shimizu Toshi
for Tourist
  JR East : Tokyo Sightseeing
  Tokyo Subway Map
  Expedia : Tokyo Hotels