Home   >   Japan   >   Tokyo   >   Seikado Bunko Art Museum
logo KininaruArt.com

Seikado Bunko Art Museum


WebSite,     Wikipedia
Address:    2-23-1, Okamoto, Setagaya-ku, Tokyo

Japanese  Japanese    - Collection -

Nihonga Artists
Oil Painting Artists
Kano Tan'yĆ»
Tawaraya SotasuDomoto Insho
Hashimoto Gaho
Hirafuku Hyakusui
Kaburaki Kiyokata
Kano Hogai
Kawai Gyokudo
Kikkawa Reika
Kikuchi Keigetsu
Maeda Seison
for Tourist
  JR East : Tokyo Sightseeing
  Tokyo Subway Map
  Expedia : Tokyo Hotels