Home   >   Japan   >   Tokyo   >   Tokyo National Museum
logo KininaruArt.com

Tokyo National Museum


WebSite,     Wikipedia,     Google Art Project
Address:    13-9 Ueno Park, Taito-ku, Tokyo, Japan

Japanese  Japanese    - Collection -

Nihonga Artists
Oil Painting Artists
Hasegawa Tohaku
Ito Jakuchu
Tawaraya SotasuArai Hirokata
Kawai Gyokudo
Kobayashi Kokei
Kosugi Misei ( Hoan )
Maeda Seison
Nagano Sofu
Nakamura Gakuryo
Tsuchida Bakusen
Aoki Shigeru
Asai Chu
Fujishima Takeji
Kawamura Kiyoo
Kishida Ryusei
Kuroda Seiki
Nakamura Tsune
Nakazawa Hiromitu
Okada Saburosuke
Takahashi Yuichi
Yasui Sotaro
for Tourist
  JNTO : Ueno Area
  JR East : Tokyo Sightseeing
  Tokyo Subway Map
  Expedia : Tokyo Hotels